Oppføringer av Gunnvald Harila

Forebygging av fuktskader

Fuktskader i våtrom og kjellerrom. MollieSafe forebygger skader. Fuktskader gir helseproblemer Dette er et stort folkehelseproblem, sier overlege Jan Wilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. Bakke er spesialist i arbeidsmedisin og viser til at fukt i bygninger fører til en todobling av vanlige luftveisinfeksjoner og en fordobling av allergi og en rekke andre helseeffekter. Overlege Jan Wilhelm […]

Direktoratet for byggkvalitet

Jeg stilte spørsmål til Direktoratet for byggkvalitet angående § 13 -14. «Generelle krav om fukt.» Kan jeg tolke kravet slik: Bruks vann skal ikke trenge inn og gi frukt skader, mugg- og soppdannelse eller andre hygieniske problemer. Tenker her på ordet bruks vann, for eksempel  i en bruks situasjon når en dusjer så øker belastningen på […]

Bygger bad som ikke tåler fukt

Ditt nye lekre bad kan være en fuktfelle. Mycoteam har kontrollert 300 bad. Ingen hadde tykk nok membran til å holde fukten ute. Mycoteam har de siste fem årene kontrollert over 300 baderom utført av 25 forskjellige entreprenører. Alle med våtroms sertifikat. Tynt Av de kontrollerte badene var det ingen som var i nærheten av […]

Tar du vare på dine verdier som familie, hjem og investering?

Norske byggetradisjoner har i liten grad hatt fokus på konsekvensene av hvordan årets ulike værforhold og innvendig brukstemperatur påvirker bygningskonstruksjonene. Fukt i bygninger kan gi mange ulike skjebner som utarter seg i helseplager og dårlig bomiljø. Å investere i et «friskt hjem» økes livskvaliteten til familien og husets verdi. Ved oppussing, rehabilitering og bruksendring kan det […]