Molliesafe i kjelleren

Se hvordan Molliesafe fjerner fukt fra kjeller og underetasjer.

Molliesafe i baderom

Faremomenter for fuktskader. Se hvordan Molliesafe kan løse fukt problemene på ditt bad!

Faremomenter med sluk på våtrom

Produkter

Systemet er bygd opp rundt flere forskjellige deler som enkelt bygges sammen til et komplett system.
Montasjen kan utføres av firma som bygger ditt nye baderom og vi hjelper deg gjerne med å få det til med våret system. Vi vet også om sertifisert montører som kan installere Molliesafe system for dere.

Fuktskader

Norske byggetradisjoner har i liten grad hatt fokus på konsekvensene av hvordan årets ulike værforhold og innvendig temperatur påvirker bygningskonstruksjonene.

Fukt i bygninger kan gi mange ulike skjebner som utarte seg i helseplager og dårlig bomiljø.

Før i tiden så bygde en mere åpne konstruksjoner med lite eller ingen isolering som fikk en naturlig utlufting.

I dag bygges kun tette konstruksjoner som har liten eller ingen utlufting.

Forskrifter

Høy relativ fuktighet kan forårsake soppvekst, bakterieangrep, dårlig lukt og uheldige kjemiske reaksjoner i bygningsmaterialer. Slike skader forårsaker kortere levetid på byggverk.

Aktuelt

Hvor finner du oss?

Mer info kommer

Siste nytt

Membran til våtrom er ikke tett. Den slipper igjennom vanndamp som fører til fuktskader inne i veggen. Det viser seg at når membran blir testet så tester de med saltvann som binder fukten. Viser her til NS-EN ISO 12572. Denne Standarden er bare skrevet på engelsk. De håndverkere jeg har snakket med som holder på med våtroms har ikke lest Standarden selv, selv om det er henvist til den i Teknisk Godkjenning for flere membranprodukter som er godkjent av Sintef.
Vi dusjer i varmt vann og bruker såpe, dette gir vannet en helt annen egenskap, og trenger lettere gjennom membranen enn saltvann.
Viser til at brannvesenet bruker såpevann ved brannslukning da dette trenger inn i alle kriker og kroker for å slukke brann.

Her viser vi en ny løsning som er med på å forebygger fuktskader bak fliser og membran i våtrom.
Systemet fjerner vanndampen som trekker gjennom membran. Dette har vi testet ut og loggført siden siden 2013 med svært gode resultater. Loggen viser hver gang det har blitt dusjet, og fuktigheten stiger noe, for så å tørke opp.
Det viser seg at med Molliesafe inne i veggen holder den bakenforliggende konstruksjonen seg tørr, og du unngår fuktskader og muggsopp oppvekst.
...

Faremomenter for fuktskader. Se hvordan Molliesafe kan løse fukt problemene på ditt bad!

Dette innlegget sakset jeg ut fra VVS aktuelt i dag.

Molliesafe AS ønsker å gjøre et bidrag til miljøet gjennom å redusere strømforbruket i Kjøle- og Fryserom.
Forsøk frem til nå viser at ved installering av Molliesafe inne i Kjøle- og Fryserom vil en minske tiden kjøleaggregatene vil "stå å jobbe" for å opprettholde rett temperatur inne i Kjøle- og Fryserommene. På denne måten reduseres strømforbruket, og dermed strømutgiftene. Overskuddstrømmen kan da bli omfordelt til andre steder.

Hvordan kan vi sikre oss at strømforbruket virkelig reduseres ved å installere Molliesafe?

Etter fantastisk resultat fra pilotprosjekt i Ørnen veikro i Örnsköldsvik i Sverige, har vår Forretnings- og markedsutvikler; Sven Hars sammen med vår Salgs- og Markedssjef; Kjell Gunnar Nyhaug fått avtale med en av Norges største gatekjøkkenkjeder.

Så, i løpet av neste uke vil Molliesafe AS installere energimålere direkte til kjøle- og fryserommene i ett av utsalgsstedene i Oslo. Etter en gitt periode vil Molliesafe bli installert, og først etter samme tidsperiode i etterkant vil vi se trenden i strømreduksjon for disse kjøle- og fryserommene. Disse kjøle- og fryserommene er noen år gamle, så det skal blir spennende å se endringene her.
Videre vil energimålerenne bli flyttet over til andre kjøle- og fryserom, som er av ny dato, i ett annet utsalgssted i Oslo, og samme prosedyre vil bli gjort der.

Resultatet fra første teststed, med energimålere, vil vi ha om ca 5-6 uker.
...

Dette innlegget sakset jeg ut fra VVS aktuelt i dag. 

Molliesafe AS ønsker å gjøre et bidrag til miljøet gjennom å redusere strømforbruket i Kjøle- og Fryserom. 
Forsøk frem til nå viser at ved installering av Molliesafe inne i Kjøle- og Fryserom vil en minske tiden kjøleaggregatene vil stå å jobbe for å opprettholde rett temperatur inne i Kjøle- og Fryserommene. På denne måten reduseres strømforbruket, og dermed strømutgiftene. Overskuddstrømmen kan da bli omfordelt til andre steder. 

Hvordan kan vi sikre oss at strømforbruket virkelig reduseres ved å installere Molliesafe? 

Etter fantastisk resultat fra pilotprosjekt i Ørnen veikro i Örnsköldsvik i Sverige, har vår Forretnings- og markedsutvikler; Sven Hars sammen med vår Salgs- og Markedssjef; Kjell Gunnar Nyhaug fått avtale med en av Norges største gatekjøkkenkjeder. 

Så, i løpet av neste uke vil Molliesafe AS installere energimålere direkte til kjøle- og fryserommene i ett av utsalgsstedene i Oslo.  Etter en gitt periode vil Molliesafe bli installert, og først etter samme tidsperiode i etterkant vil vi se trenden i strømreduksjon for disse kjøle- og fryserommene. Disse kjøle- og fryserommene er noen år gamle, så det skal blir spennende å se endringene her.
Videre vil energimålerenne bli flyttet over til andre kjøle- og fryserom, som er av ny dato, i ett annet utsalgssted i Oslo, og samme prosedyre vil bli gjort der. 

Resultatet fra første teststed, med energimålere, vil vi ha om ca 5-6 uker.

Det neste som skjer