Vår målsetting

Bidra til å sikre verdier, redusere helseplager og bidra til å redusere farene som kan oppstå ved fuktskader.