Konsekvenser

Hvilke konsekekvenser vil fukt på feil sted kunne få?