Forebygging av fuktskader

Fuktskader i våtrom og kjellerrom. MollieSafe forebygger skader.

Fuktskader gir helseproblemer

Dette er et stort folkehelseproblem, sier overlege Jan Wilhelm Bakke i Arbeidstilsynet. Bakke er spesialist i arbeidsmedisin og viser til at fukt i bygninger fører til en todobling av vanlige luftveisinfeksjoner og en fordobling av allergi og en rekke andre helseeffekter. Overlege Jan Wilhelm Bakke i Arbeidstilsynet sier: «Vi tar ikke disse problemene alvorlig» Kilde: NRK Vitenskap.

Hvert år blir det dokumentert at et dårlig inneklima kan forverre plagene hos personer med astma, allergi eller annen overfølsomhet, ifølge Astma- og Allergiforbundet (NAAF). Kilde: www.lommelegen.no. Folkehelseinstituttets oppdaterte råd er i tråd med resultatene av flere store studier som har funnet en sammenheng mellom fuktskader og muggsopp, og utvikling eller forverring av sykdom.

Blant viktige studier og litteraturgjennomganger de siste ti årene, nevnes blant annet Verdens helseorganisasjons (WHOs) rapport fra 2009. I denne rapporten konkluderer WHO med at det foreligger tilstrekkelig data fra befolkningsstudier i forskjellige land og under forskjellige klimatiske forhold til å si at:

  • beboere i fuktige hus eller hus med fukt og muggsopp er utsatt for en økt risiko for luftveissykdom/luftveissymptomer, luftveisinfeksjoner og forverring av astma.

Folkehelseinstituttet viser også til nyere forskning som styrker disse tidligere påviste sammenhengene, og som i tillegg viser at fuktproblemer eller muggsopp også kan ha sammenheng med blant annet bronkitt og eksem. Kilde: www.fhi.no/artikler. På grunn av helserisikoen bør fuktskader og muggsopp fjernes så fort som mulig, skriver Folkehelseinstituttet i en ny rapport om inneklima.

Fuktskader

Generelle krav om fukt: Grunnvann, overflatevann, nedbør, bruksvann og luftfuktighet skal ikke trenge inn og gi fuktskader, mugg- og soppdannelse eller andre hygeniske problemer. Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens. Skader som følge av fukt koster huseiere og samfunnet enorme beløp årlig. I tillegg kommer de helsemessige problemene som skapes av bakterie- og muggsopp-vekst i nedfuktede bygningsmaterialer. Små lekkasjer med noen “ubetydelige” milliliter vann fører raskt til en alvorlig byggskade. Skadene blir ofte ikke synlig før 5-10 år. Kilde: MYNDIGHETSKRAV (Tek 10) § 13-20. Våtrom og rom med vanninstallasjoner.

MollieSafe, – et enkelt system som fjerner fukt inne i konstruksjonen!

I et bad er temperaturen i dusjen høy. I det tilstøtende rommet, på den andre siden av veggen, er temperaturen mye lavere. (Enten er en av sidene yttervegg, eller et rom som er betydelig kaldere). Med denne temperaturforskjellen dannes det kondens bak membranen. Denne kondensen legger seg i form av vann inne i veggen og langs gulvet, og forårsaker råte og mugg.

MollieSafe kan betraktes som en ”Ventilasjonsinnretning” for forebygging av fuktskader bak en fuktmembran. I følge byggmester Harila og hans undersøkelser, viser dette at membran ikke er tilstrekkelig for å unngå fuktskader. MollieSafe og membran brukt sammen kan sikre at det ikke oppstår skader på konstruksjon og materialer på grunn av vannsøl, lekkasjevann og kondens.

Fuktmåling over tid viser hva som skjer bak en fuktmembran ved dusjing, og hvordan MollieSafe tørker ut fukten bak denne membran. Målinger viser uttørkning over tid i konstruksjon, og ettertørkning etter hver gang en dusjer. (viser til mollieSafe.no)

Slik gjøres det:

Hvis du ikke er snekker selv, må du i tide informere snekkeren at det skal legges mollieSafe på ditt f.eks. bad. Det betyr at det må forberedes plass nederst i veggkonstruksjon for MollieSafe kanalene. Dette må monteres før gulvbelegg eller fliser, og før veggpanel /fliser.

MollieSafe består av enkle sammenbygde perforerte rørprofiler som skal ligge langs gulvet og i veggen i utsatte områder. Det er luftinntak i den ene enden, og en vifte i den andre enden som trekker passe mengde luft gjennom rørprofilene og ut i regulært innemiljø.

Så enkelt å tilpasse og montere. Du starter f.eks. nede ved siden av dørkarmen med inntak av luft. Legg kanalene videre langs gulvet rundt hele rommet. Videre opp langs den andre siden av dørkarmen, hvor mollieSafe ender med en uttrekksvifte. Denne viften bringer luften tilbake inn i rommet. Den siden av rørprofilen som har små hull, skal ligge ned. Kanaler uten hull brukes opp langs dørkarmen.

MollieSafe produktet inkluderer alle nødvendige skjøter, hjørner og forgreninger. Det er fleksibelt, standardisert og billig. Når ser hvor enkelt dette gjøres, og skjønner hvilken betydning mollieSafe har for ditt nye bad, blir det umulig å ikke ta systemet i bruk. Til sist og ikke minst; kondensen som blir til vann og legger seg ved gulvet og forårsaker fuktskader blir fjernet, og rommet får en lengere levetid. Dette er en god økonomisk innvestering i din bolig, og gir i tillegg en bedre helse. Lykke til!

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *