Direktoratet for byggkvalitet

Jeg stilte spørsmål til Direktoratet for byggkvalitet angående § 13 -14. «Generelle krav om fukt.»

Kan jeg tolke kravet slik: Bruks vann skal ikke trenge inn og gi frukt skader, mugg- og soppdannelse eller andre hygieniske problemer.

Tenker her på ordet bruks vann, for eksempel  i en bruks situasjon når en dusjer så øker belastningen på dusj nisje. Kan en i den forbindelse:» si i  bruker situasjon oppstår kondens som er forårsaket av bruks vannet». Kan en sette lik mellom bruks og kondens vann?

Dette er svaret jeg fikk fra Senioringeniør Knut Helge Sandli:

Direktoratet for byggkvalitet er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket. Vi tar ikke stilling til enkeltsaker, men vi kan uttale oss generelt når det gjelder forståelse av det bygningstekniske regelverket.

 Kravet i TEK 10 §13-14 kan du lese her: http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/13/14/ Du kan IKKE tolke kravet som om kravet kun gjelder bruks vann, slik du skriver i din mail.

 Paragrafen nevner også «luftfuktighet». Kondens oppstår som følge av at fukt i luften avkjøles/kondenserer. Jeg mener derfor at både bruksvann og kondensvann omfattes. I forskriftens §13-20 fremgår ordet «kondens» mer tydelig. Se: http://byggeregler.dibk.no/dxp/content/tekniskekrav/13/20/