Innlegg

Tar du vare på dine verdier som familie, hjem og investering?

Norske byggetradisjoner har i liten grad hatt fokus på konsekvensene av hvordan årets ulike værforhold og innvendig brukstemperatur påvirker bygningskonstruksjonene. Fukt i bygninger kan gi mange ulike skjebner som utarter seg i helseplager og dårlig bomiljø. Å investere i et «friskt hjem» økes livskvaliteten til familien og husets verdi. Ved oppussing, rehabilitering og bruksendring kan det være viktig å foreta en fuktanalyse. Dette for tidligst mulig å oppdage og forebygge vond lukt, mugg, saltutslag osv. Et såkalt «sykt bygg syndrom».

Fuktskader på bygg kan sees ved rengjøring eller når en flytter på møbler, fjerner lister osv. De fleste fuktskader i veggkonstruksjonen skjer under terreng i underetasje og utvikler seg langsomt.

En bygning påvirkes av været og av bruksområdet, det vil si utetemperatur og relativ luftfuktighet (RF) og av innetemperatur og RF.
En kan synligjøre årsakssammenhengen til dannelse av fukt mellom sjiktene i bygningskonstruksjon med å utføre fuktanalyse. Vi har verktøy, erfaring og kompetanse innen bygningsteknikk og taksering. Ved konsultasjon vil det medfølge skriftlig veiledning og dokumentasjon.